โทรศัพท์.  02-971-9727   โทรสาร.  02-552-1606  มือถือ 088-289-2324   Email: pikarnpanya@gmail.com

 



 
นาย สุชาติ  โอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมฯ
ดำรงตำแหน่ง 
4 มีนาคม 2558  -  3  มีนาคม  2562

.................................................................................

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

วิดีโอแนะนำ

ประวัติ

กิจกรรม

การสร้างเครือข่าย

Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH).

VIDEO Introduction.

History.

Activity.

Creating a network.

วิดีโอแนะนำสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ()

 รายการ บันทึกคนดี ช่อง NBT ตอนที่ 1 

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

รายการ บันทึกคนดี ช่อง NBT ตอนที่ 2

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

 รายการ บันทึกคนดี ช่อง NBT ตอนที่ 3

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

 รายการ บันทึกคนดี ช่อง NBT ตอนที่ 4

พลังใจ..ไร้ขีด รวมชุด 1-6

..............................................................................



online ทั้งหมด
 

             

 
หลักการเขียนโครงการ

หลักการเขียนโครงการ

ขอทุนหนึ่งในทักษะผู้นำควรรู้

โดย นางสาวเกสรา  สัพพะเลข  

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  

กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

Download

ดูแบบไฟล์ภาพ


 




รับอาสาสมัคร เพื่อช่วยผู้พิการทางสติปัญญา ติดต่อ

  • คุณวัลย์ลิกา โทร 089-680-7757
  • คุณอุ่นเรือน โทร 081-821-2536
  • หรือ เบอร์ 088-289-2324

 


 

      
วิดีโอแนะนำ
"ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา"




ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งนายก 

สำหรับวาระปี 2558-2562(4ปี)

ผลการเลือกตั้ง นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกต่ออีกสมัยขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ/ครับ

นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

 — ที่ Tk.Palace Hotel & Convention


รวมเล่มรายงานผลคุณภาพการทำงาน ปี 2557

แบบประเมินตนเองของเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ใบรับรองมาตรฐานองค์กร ของคนพิการ

 ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในระดับ ดีมาก
ออกให้ ณ  วันที่ 2 กันยายน  2557 - 1 กันยายน  2560


ขอแสดงความยินดี สมาคมคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้เข้าร่วม "โครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม"

คู่มือการมีงานทำ ๕๗

download

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ ๑/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

จำนวน ๑ ฉบับ

 

อ่านต่อคลิก

 ตรวจสอบรายชื่อคนพิการที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

http://ticketreg.glo.or.th/chkresult.php



กิจกรรมต่างๆ ในชมรม

  

 

 

********************************************************************************************

       

ผลิตภัณฑ์ ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา  จังหวัดสระแก้ว
สนใจ ติดต่อ 088-289-2324

                 

UPDATE :   การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

 




อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

ติดตามอ่านรายละเอียดอื่นๆได้ที่ Facebook คลิ๊กที่

  

 

   ผลิตภัณฑ์ โดย  คนพิการทางสติปัญญา        

คลิ๊กที่นี้

>  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย  ขอรับบริจาค 

-  ชุดรำไทย เครื่องแต่งกายงานแสดงนาฏศิลป์

ให้กับคนพิการทางสติปัญญาได้มีส่วนร่วมต่างด้วยกัน

สนใจบริจาคหรือโทรสอบถามได้ที่ คุณพรรณี  ศรีบรรเทา

โทร. 081-733-5876  ,   088-289-2324

********************

  >  ต้องการบริจาค หรือ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กพิการทางสติปัญญา

ติดต่อ 086-543-3844 , 088-289-2324  ครูป้อม

 

 สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง
  ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา ครบทั้ง 77 จังหวัด    คลิ๊กที่นี่

ผลิตภัณฑ์จาก ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา จังหวัดนครพนม


จำหน่ายกระเป๋าจาก 
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
มีหลายแบบหลายสีให้เลือก

สนใจติดต่อ คุณปฐมพรณ์ 084 335 3666



คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ขอประกาศเกียรติคุณ

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
ระดับดี

ณ. วันที่ 3 ธันวาคม 2552


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การ
สร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
พันธกิจ    
  1. การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งการให้กำลังใจต่อกันการจัดตั้งชมรม
  2. การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
  3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

  
 UPDATE


Download PDF 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญา


Download PDF 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง คนพิการสติทางปัญญา [ส่วนภูมิภาค]


Download PDF 
อัลบัมภาพถ่ายสมาคม




Download


Download Bosure

 

 

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

ท่านสาธิต รังคศิริ ได้เลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิการทางสติปัญญา
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554

       ลูกใครไม่สำคัญ - ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก
      ตั้งใจรักพันธ์ผูก - จะสอนลูกเป็นคนดี

Jhamak Rumari Ghimire : นักเขียนพิการทางสมอง คว้ารางวัลวรรณกรรมของเนปาล

โดย นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ nonglakspace@gmail.com

ความพิการทางสมองตั้งแต่เกิดของ ฌามัค รุมารี จิไมร์ (Jhamak Rumari Ghimire) อาจเป็นอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิต แต่หลังจากที่เรียนรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ส่งมาพร้อมกับการมีชีวิตอยู่ ทำให้แวดวงวรรณกรรมได้นักเขียนด้วยฝ่าเท้าวัย 30 มาประดับวงการ พร้อมกับของขวัญแห่งความวิริยะด้วยรางวัลอันทรงเกียรติทางด้านวรรณกรรมของเนปาลที่ชื่อ The Madan Purakar Prize

อ่านบทความต่อ คลิก



 

News from “Dao Ruang (means Marigold) Group"

       Meeting among the members with supporter from APCD.“Dao Ruang Group”, First Self-Advocate group of Persons with ID. in Thailand and Countries of Greater Mekong Sub-region

 



สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
แห่งประเทศไทย
 


ขออาสาสมัครผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญา
ด้วยกิจกรรมที่จะเป็นอาชีพ เช่น การฝีมือง่ายๆ 
วาดรูประบายสี อาชีพพื้นฐานอื่นๆ 
เราคอยท่านอยู่

ติดต่อ 
คุณวัลย์ลิกา โทร 089-680-7757
คุณอุ่นเรือน โทร 081-821-2536
หรือ
088-289-2324


We are now seeking for volunteers, who can devote themselves

to develop the persons with intellectual disability in training them

to develop skills in arts ,

landicrafts, creative works or simple jobs.

If you have time and great mind to help them ,


Please contact

Mrs.Wallika or Miss Aunruan at

Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDT)

Tel.088-289-2324,089-680-7757 , 02-971-9727

email: pikarnpanya@gmail.com


 โครงการที่สมาคมฯ ดำเนินการ คือ 

              โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำให้กับคนพิการ
              ทางสติปัญญา  ( Sheltered  Workshop)
           - รับคนพิการทางสติปัญญา อายุ 17 ปี ขึ้นไป (ชาย-หญิง) ฟรี!   
             (ณ สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย)

             สนใจ ติดต่อ คุณวัลย์ลิกา  เบอร์โทรศัพท์ 089-680-7750

 เว็ปไซต์เครือข่าย 

 
ประวัติของเรา
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย หลังจาก
นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลราชานุกูลได้กลับ
มาจากการดูงานด้านการบริการบุคคลปัญญาอ่อน ณ ประเทศเดนมาร์ก
เมื่อเดือนสิงหาคม 2518 แล้ว ได้มีความคิดที่จะรวมกลุ่มผู้ปกครอง 
จัดตั้งสมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองยังมีความ
ต้องการบริการด้านนี้อีกมาก โดยมี
จุดมุ่งหมาย ที่จะ ...อ่านต่อ>>>


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม


สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
49/6 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา กม. 4 แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กทม10220 
โทรศัพท์.  02-971-9727   โทรสาร.  02-552-1606    Email: pikarnpanya@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ 
แก้ไขหน้านี้ แก้ไขเทมเพลท เข้าสู่ระบบ | ออกจากระบบ ]

เมนูนี้จะแสดงก็ต่อเมื่ออยู่ในโหมดการล็อกอินเท่านั้น เมื่อเลิกใช้งานกรุณา ออกจากระบบ
 

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
49/6 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา กม. 4 แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กทม10220 
โทรศัพท์.  02-971-9727   โทรสาร.  02-552-1606  มือถือ 088-289-2324   Email: pikarnpanya@gmail.com