cmenuNEW
              
  วิดีโอแนะนำ
  "ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา"

   

  สนใจ ข่าวสาร สมาคม

   รับสมัครงาน Job New


  ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่ธุรการ   

  วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป        จำนวน   2   อัตรา

  รายละเอียดของงาน  : รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ซ.รามอินทรา 8  ถ.รามอินทรา บางเขน  กทม.


   <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
  ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งนายก 

  สำหรับวาระปี 2558-2661(4ปี)

  ผลการเลือกตั้ง นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกต่ออีกสมัยขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ/ครับ

  นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

  นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

   — ที่ Tk.Palace Hotel & Convention


  รวมเล่มรายงานผลคุณภาพการทำงาน ปี 2557
  Download เอกสารได้ที่นี่  

  แบบประเมินตนเองของเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
  โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  Download เอกสารได้ที่นี่  

  ใบรับรองมาตรฐานองค์กร ของคนพิการ

   ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในระดับ ดีมาก
  ออกให้ ณ  วันที่ 2 กันยายน  2557 - 1 กันยายน  2560


  ขอแสดงความยินดี สมาคมคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

  ได้เข้าร่วม "โครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม"

  คู่มือการมีงานทำ ๕๗

  download

  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี 

  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ ๑/๒๕๕๖

  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี

  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

  จำนวน ๑ ฉบับ

   

  อ่านต่อคลิก

   ตรวจสอบรายชื่อคนพิการที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานส่งเสริม

  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

  http://ticketreg.glo.or.th/chkresult.php  กิจกรรมต่างๆ ในชมรม

    

   

   

  ********************************************************************************************

         

  ผลิตภัณฑ์ ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา  จังหวัดสระแก้ว
  สนใจ ติดต่อ 088-289-2324

                   

  UPDATE :   การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

   
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

  ติดตามอ่านรายละเอียดอื่นๆได้ที่ Facebook คลิ๊กที่

    

   

     ผลิตภัณฑ์ โดย  คนพิการทางสติปัญญา        

  คลิ๊กที่นี้

  >  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย  ขอรับบริจาค 

  -  ชุดรำไทย เครื่องแต่งกายงานแสดงนาฏศิลป์

  ให้กับคนพิการทางสติปัญญาได้มีส่วนร่วมต่างด้วยกัน

  สนใจบริจาคหรือโทรสอบถามได้ที่ คุณพรรณี  ศรีบรรเทา

  โทร. 081-733-5876  ,   088-289-2324

  ********************

    >  ต้องการบริจาค หรือ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กพิการทางสติปัญญา

  ติดต่อ 086-543-3844 , 088-289-2324  ครูป้อม

   

   สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง
    ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา ครบทั้ง 77 จังหวัด    คลิ๊กที่นี่

  ผลิตภัณฑ์จาก ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา จังหวัดนครพนม


  จำหน่ายกระเป๋าจาก 
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
  มีหลายแบบหลายสีให้เลือก

  สนใจติดต่อ คุณปฐมพรณ์ 084 335 3666  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
  คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

  ขอประกาศเกียรติคุณ

  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

  ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
  ระดับดี

  ณ. วันที่ 3 ธันวาคม 2552


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  วิสัยทัศน์

         เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การ
  สร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง 
  เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  พันธกิจ    
  1. การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งการให้กำลังใจต่อกันการจัดตั้งชมรม
  2. การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
  3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

    
   UPDATE


  Download PDF 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญา


  Download PDF 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง คนพิการสติทางปัญญา [ส่วนภูมิภาค]


  Download PDF 
  อัลบัมภาพถ่ายสมาคม
  Download


  Download Bosure

   

   

  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

  ท่านสาธิต รังคศิริ ได้เลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิการทางสติปัญญา
  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554

         ลูกใครไม่สำคัญ - ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก
        ตั้งใจรักพันธ์ผูก - จะสอนลูกเป็นคนดี

  Jhamak Rumari Ghimire : นักเขียนพิการทางสมอง คว้ารางวัลวรรณกรรมของเนปาล

  โดย นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ nonglakspace@gmail.com

  ความพิการทางสมองตั้งแต่เกิดของ ฌามัค รุมารี จิไมร์ (Jhamak Rumari Ghimire) อาจเป็นอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิต แต่หลังจากที่เรียนรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ส่งมาพร้อมกับการมีชีวิตอยู่ ทำให้แวดวงวรรณกรรมได้นักเขียนด้วยฝ่าเท้าวัย 30 มาประดับวงการ พร้อมกับของขวัญแห่งความวิริยะด้วยรางวัลอันทรงเกียรติทางด้านวรรณกรรมของเนปาลที่ชื่อ The Madan Purakar Prize

  อ่านบทความต่อ คลิก   

  News from “Dao Ruang (means Marigold) Group"

         Meeting among the members with supporter from APCD.“Dao Ruang Group”, First Self-Advocate group of Persons with ID. in Thailand and Countries of Greater Mekong Sub-region

     สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
  แห่งประเทศไทย
   


  ขออาสาสมัครผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
  เพื่อช่วยพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญา
  ด้วยกิจกรรมที่จะเป็นอาชีพ เช่น การฝีมือง่ายๆ 
  วาดรูประบายสี อาชีพพื้นฐานอื่นๆ 
  เราคอยท่านอยู่

  ติดต่อ 
  คุณวัลย์ลิกา โทร 089-680-7757
  คุณอุ่นเรือน โทร 081-821-2536
  หรือ
  088-289-2324


  We are now seeking for volunteers, who can devote themselves

  to develop the persons with intellectual disability in training them

  to develop skills in arts ,

  landicrafts, creative works or simple jobs.

  If you have time and great mind to help them ,


  Please contact

  Mrs.Wallika or Miss Aunruan at

  Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDT)

  Tel.088-289-2324,089-680-7757 , 02-971-9727

  email: pikarnpanya@gmail.com   โครงการที่สมาคมฯ ดำเนินการ คือ 

                โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำให้กับคนพิการ
                ทางสติปัญญา  ( Sheltered  Workshop)
             - รับคนพิการทางสติปัญญา อายุ 17 ปี ขึ้นไป (ชาย-หญิง) ฟรี!   
               (ณ สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย)

               สนใจ ติดต่อ คุณวัลย์ลิกา  เบอร์โทรศัพท์ 089-680-7750

   เว็ปไซต์เครือข่าย 

  ประวัติของเรา
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

  Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand

  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย หลังจาก
  นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลราชานุกูลได้กลับ
  มาจากการดูงานด้านการบริการบุคคลปัญญาอ่อน ณ ประเทศเดนมาร์ก
  เมื่อเดือนสิงหาคม 2518 แล้ว ได้มีความคิดที่จะรวมกลุ่มผู้ปกครอง 
  จัดตั้งสมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองยังมีความ
  ต้องการบริการด้านนี้อีกมาก โดยมี
  จุดมุ่งหมาย ที่จะ ...อ่านต่อ>>>


  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม