โทรศัพท์.  02-971-9727   โทรสาร.  02-552-1606    Email: pikarnpanya@gmail.com

.


รับอาสาสมัคร เพื่อช่วยผู้พิการทางสติปัญญา ติดต่อ

  •   02-971-9727 
    เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

 

::: สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย---เรายินดีให้คำปรึกษา :::

      
วิดีโอแนะนำ
"ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา"

รวมอัลบั้มกิจกรรมภาพความประทับใจ
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

โครงการปลุกพลังสร้างความเป็นผู้นำให้กับชมรมเครือข่าย (รุ่นที่ 2)

คลิก!!! ชมรายการ Spirit Of Mind พลังใจไร้ขีด Season 2

รวมภาพความประทับใจ

 

ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งนายก 

สำหรับวาระปี 2558-2562(4ปี)

ผลการเลือกตั้ง นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกต่ออีกสมัยขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ/ครับ

 

นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

 — ที่ Tk.Palace Hotel & Convention

 

รวมเล่มรายงานผลคุณภาพการทำงาน ปี 2557
แบบประเมินตนเองของเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ใบรับรองมาตรฐานองค์กร ของคนพิการ

          ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในระดับ ดีมาก

                        ออกให้ ณ  วันที่ 2 กันยายน  2557 - 1 กันยายน  2560

 
              ขอแสดงความยินดี สมาคมคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

                          ได้เข้าร่วม "โครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม"

 
 
  คู่มือการมีงานทำ ๕๗

 

download

  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ ๑/๒๕๕๖

 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)จำนวน ๑ ฉบับ 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อคนพิการที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

http://ticketreg.glo.or.th/chkresult.php


 

 

 กิจกรรมต่างๆ ในชมรม

  

 

 

*******************************************************************************************

        ผลิตภัณฑ์ ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา  จังหวัดสระแก้ว

สนใจ ติดต่อ 088-289-2324

        

 

UPDATE :  

การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

 

ติดตามอ่านรายละเอียดอื่นๆได้ที่ Facebook คลิ๊กที่

 

    

   ผลิตภัณฑ์ โดย  คนพิการทางสติปัญญา        

คลิ๊กที่นี้

 

 >  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย  ขอรับบริจาค 

-  ชุดรำไทย เครื่องแต่งกายงานแสดงนาฏศิลป์

ให้กับคนพิการทางสติปัญญาได้มีส่วนร่วมต่างด้วยกัน

สนใจบริจาคหรือโทรสอบถามได้ที่ คุณพรรณี  ศรีบรรเทา

โทร. 081-733-5876  ,   088-289-2324

********************>  ต้องการบริจาค (สิ่งของ อุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน อื่นๆ)   

หรือ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กพิการทางสติปัญญา

ติดต่อ 090-991-0772  ครูป้อม 


 สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง
  ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา ครบทั้ง 77 จังหวัด    คลิ๊กที่นี่

 

ผลิตภัณฑ์จาก ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา จังหวัดนครพนม


จำหน่ายกระเป๋าจาก 
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
มีหลายแบบหลายสีให้เลือก

สนใจติดต่อ คุณปฐมพรณ์ 084 335 3666คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ขอประกาศเกียรติคุณ

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
ระดับดี

ณ. วันที่ 3 ธันวาคม 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


UPDATE


Download PDF 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญา


Download PDF 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง คนพิการสติทางปัญญา [ส่วนภูมิภาค]


Download PDF 
อัลบัมภาพถ่ายสมาคม
Download


Download Bosure

 

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

ท่านสาธิต รังคศิริ ได้เลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิการทางสติปัญญา
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554

       ลูกใครไม่สำคัญ - ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก
      ตั้งใจรักพันธ์ผูก - จะสอนลูกเป็นคนดี

 

Jhamak Rumari Ghimire : นักเขียนพิการทางสมอง คว้ารางวัลวรรณกรรมของเนปาล

โดย นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ nonglakspace@gmail.com

ความพิการทางสมองตั้งแต่เกิดของ ฌามัค รุมารี จิไมร์ (Jhamak Rumari Ghimire) อาจเป็นอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิต แต่หลังจากที่เรียนรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ส่งมาพร้อมกับการมีชีวิตอยู่ ทำให้แวดวงวรรณกรรมได้นักเขียนด้วยฝ่าเท้าวัย 30 มาประดับวงการ พร้อมกับของขวัญแห่งความวิริยะด้วยรางวัลอันทรงเกียรติทางด้านวรรณกรรมของเนปาลที่ชื่อ The Madan Purakar Prize

อ่านบทความต่อ คลิก


 

News from “Dao Ruang (means Marigold) Group"

       Meeting among the members with supporter from APCD.“Dao Ruang Group”, First Self-Advocate group of Persons with ID. in Thailand and Countries of Greater Mekong Sub-region

 

 

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
แห่งประเทศไทย
 

ขออาสาสมัครผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญา
ด้วยกิจกรรมที่จะเป็นอาชีพ เช่น การฝีมือง่ายๆ 
วาดรูประบายสี อาชีพพื้นฐานอื่นๆ 
เราคอยท่านอยู่

ติดต่อ 
02-971-9727

 

We are now seeking for volunteers, who can devote themselves

to develop the persons with intellectual disability in training them

to develop skills in arts ,

landicrafts, creative works or simple jobs.

If you have time and great mind to help them ,


Please contact   

email : pikarnpanya@gmail.com  ,  tot : 02971-9727

 


 

 เว็ปไซต์เครือข่าย 
 
 
ประวัติของเรา
 
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย หลังจาก
นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลราชานุกูลได้กลับ
มาจากการดูงานด้านการบริการบุคคลปัญญาอ่อน ณ ประเทศเดนมาร์ก
เมื่อเดือนสิงหาคม 2518 แล้ว ได้มีความคิดที่จะรวมกลุ่มผู้ปกครอง 
จัดตั้งสมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองยังมีความ
ต้องการบริการด้านนี้อีกมาก โดยมี
จุดมุ่งหมาย ที่จะ ...อ่านต่อ>>>

 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม
 

 Spirit Of Mind พลังใจไร้ขีด Season 2

online ทั้งหมด

 Spirit of Mind พลังใจไร้ขีด

    

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
49/6 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา กม. 4 แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กทม10220 
โทรศัพท์.  02-971-9727   โทรสาร.  02-552-1606    Email: pikarnpanya@gmail.com