โทรศัพท์.  02-971-9727   โทรสาร.  02-552-1606  มือถือ 088-289-2324   Email: pikarnpanya@gmail.com

  
นาย สุชาติ  โอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมฯ
ดำรงตำแหน่ง 
4 มีนาคม 2554  -  4  มีนาคม  2558

.................................................................................

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

วิดีโอแนะนำ

ประวัติ

กิจกรรม

การสร้างเครือข่าย

Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH).

VIDEO Introduction.

History.

Activity.

Creating a network.

วิดีโอแนะนำสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ()

 รายการ บันทึกคนดี ช่อง NBT ตอนที่ 1 

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

รายการ บันทึกคนดี ช่อง NBT ตอนที่ 2

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

 รายการ บันทึกคนดี ช่อง NBT ตอนที่ 3

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

 รายการ บันทึกคนดี ช่อง NBT ตอนที่ 4

..............................................................................online ทั้งหมด
 

             

 
หลักการเขียนโครงการ

หลักการเขียนโครงการ

ขอทุนหนึ่งในทักษะผู้นำควรรู้

โดย นางสาวเกสรา  สัพพะเลข  

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  

กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

Download

ดูแบบไฟล์ภาพ


 
รับอาสาสมัคร เพื่อช่วยผู้พิการทางสติปัญญา ติดต่อ

  • คุณวัลย์ลิกา โทร 089-680-7757
  • คุณอุ่นเรือน โทร 081-821-2536
  • หรือ เบอร์ 088-289-2324

 

 

 
 
ชมรายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีด ตอน วันของเรา

รู้จักน้องนายย์ เด็กหนุ่มที่ฝึกฝนเรียนรู้จนสามารถเข้าสังคมและดูแลกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้อย่างดี

วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 8.00 น. รีรัน วันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 15.00 น. และศุกร์ที่ 8 ส.ค. 23.30 น. ทาง TNN 2 กล่องทรูวิชั่นส์ SD ช่อง 85 HD ช่อง 120 กล่อง GMMZ ช่อง 70 กล่อง PSI OK ช่อง 97

ผลิตโดย กสทช. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทรูวิชั่นส์ และสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ติดตามความเคลื่อนไหวรายการที่ 

Spirit of mind.....พลังใจไร้ขีด 
รายการพลังใจไร้ขีด ตอน วันของเรา 

            
วิดีโอแนะนำ
"ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา"

 

สนใจ ข่าวสาร สมาคม

     

https://www.facebook.com/pikarnpanya.bangkok


ขอแสดงความยินดี สมาคมคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้เข้าร่วม "โครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม"

ประมวลภาพการจัดงาน

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาสู่การมีงานทำ

และการประชุมสมัชชา ประจำปี 2557 (ปีที่ 38)

วันที่่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557

ณ โรมแรมเชียวใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ เจ้า...

คู่มือการมีงานทำ ๕๗

download

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ ๑/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

จำนวน ๑ ฉบับ

 

อ่านต่อคลิก

 ตรวจสอบรายชื่อคนพิการที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

http://ticketreg.glo.or.th/chkresult.phpกิจกรรมต่างๆ ในชมรม

  

 

*********************************************************************************************


<<<<     UPDATE   NEW   23  ธันวาคม   2556   >>>>


               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

       


                 
ผลิตภัณฑ์ ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา  จังหวัดสระแก้ว
สนใจ ติดต่อ 088-289-2324

UPDATE :   การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

ติดตามอ่านรายละเอียดอื่นๆได้ที่ Facebook คลิ๊กที่

  

 

   ผลิตภัณฑ์ โดย  คนพิการทางสติปัญญา        

คลิ๊กที่นี้

>  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย  ขอรับบริจาค 

-  ชุดรำไทย เครื่องแต่งกายงานแสดงนาฏศิลป์

ให้กับคนพิการทางสติปัญญาได้มีส่วนร่วมต่างด้วยกัน

สนใจบริจาคหรือโทรสอบถามได้ที่ คุณพรรณี  ศรีบรรเทา

โทร. 081-733-5876  ,   088-289-2324

********************

  >  ต้องการบริจาค หรือ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กพิการทางสติปัญญา

ติดต่อ 086-543-3844 , 088-289-2324  ครูป้อม

 

 สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง
  ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา ครบทั้ง 77 จังหวัด    คลิ๊กที่นี่

ผลิตภัณฑ์จาก ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา จังหวัดนครพนม


จำหน่ายกระเป๋าจาก 
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
มีหลายแบบหลายสีให้เลือก

สนใจติดต่อ คุณปฐมพรณ์ 084 335 3666คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ขอประกาศเกียรติคุณ

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
ระดับดี

ณ. วันที่ 3 ธันวาคม 2552


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การ
สร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
พันธกิจ    
  1. การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งการให้กำลังใจต่อกันการจัดตั้งชมรม
  2. การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
  3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

  
 UPDATE


Download PDF 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญา


Download PDF 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง คนพิการสติทางปัญญา [ส่วนภูมิภาค]


Download PDF 
อัลบัมภาพถ่ายสมาคม
Download


Download Bosure

 

 

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

ท่านสาธิต รังคศิริ ได้เลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิการทางสติปัญญา
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554

       ลูกใครไม่สำคัญ - ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก
      ตั้งใจรักพันธ์ผูก - จะสอนลูกเป็นคนดี

Jhamak Rumari Ghimire : นักเขียนพิการทางสมอง คว้ารางวัลวรรณกรรมของเนปาล

โดย นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ nonglakspace@gmail.com

ความพิการทางสมองตั้งแต่เกิดของ ฌามัค รุมารี จิไมร์ (Jhamak Rumari Ghimire) อาจเป็นอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิต แต่หลังจากที่เรียนรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ส่งมาพร้อมกับการมีชีวิตอยู่ ทำให้แวดวงวรรณกรรมได้นักเขียนด้วยฝ่าเท้าวัย 30 มาประดับวงการ พร้อมกับของขวัญแห่งความวิริยะด้วยรางวัลอันทรงเกียรติทางด้านวรรณกรรมของเนปาลที่ชื่อ The Madan Purakar Prize

อ่านบทความต่อ คลิก 

News from “Dao Ruang (means Marigold) Group"

       Meeting among the members with supporter from APCD.“Dao Ruang Group”, First Self-Advocate group of Persons with ID. in Thailand and Countries of Greater Mekong Sub-region

 สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
แห่งประเทศไทย
 


ขออาสาสมัครผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญา
ด้วยกิจกรรมที่จะเป็นอาชีพ เช่น การฝีมือง่ายๆ 
วาดรูประบายสี อาชีพพื้นฐานอื่นๆ 
เราคอยท่านอยู่

ติดต่อ 
คุณวัลย์ลิกา โทร 089-680-7757
คุณอุ่นเรือน โทร 081-821-2536
หรือ
088-289-2324


We are now seeking for volunteers, who can devote themselves

to develop the persons with intellectual disability in training them

to develop skills in arts ,

landicrafts, creative works or simple jobs.

If you have time and great mind to help them ,


Please contact

Mrs.Wallika or Miss Aunruan at

Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDT)

Tel.088-289-2324,089-680-7757 , 02-971-9727

email: pikarnpanya@gmail.com โครงการที่สมาคมฯ ดำเนินการ คือ 

              โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำให้กับคนพิการ
              ทางสติปัญญา  ( Sheltered  Workshop)
           - รับคนพิการทางสติปัญญา อายุ 17 ปี ขึ้นไป (ชาย-หญิง) ฟรี!   
             (ณ สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย)

             สนใจ ติดต่อ คุณวัลย์ลิกา  เบอร์โทรศัพท์ 089-680-7750

 เว็ปไซต์เครือข่าย 

ประวัติของเรา
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย หลังจาก
นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลราชานุกูลได้กลับ
มาจากการดูงานด้านการบริการบุคคลปัญญาอ่อน ณ ประเทศเดนมาร์ก
เมื่อเดือนสิงหาคม 2518 แล้ว ได้มีความคิดที่จะรวมกลุ่มผู้ปกครอง 
จัดตั้งสมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองยังมีความ
ต้องการบริการด้านนี้อีกมาก โดยมี
จุดมุ่งหมาย ที่จะ ...อ่านต่อ>>>


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม

 

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
49/6 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา กม. 4 แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กทม10220 
โทรศัพท์.  02-971-9727   โทรสาร.  02-552-1606  มือถือ 088-289-2324   Email: pikarnpanya@gmail.com