pikarnpanya@gmail.com 02-971-9727  02-552-1606                           
  
     
 
  
 

     
รับอาสาสมัคร
เพื่อช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 
ติดต่อ
02-971-9727
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
 
ประวัติของเรา
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

Association for Persons with Intellectual Disability of Thailand

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย หลังจาก
นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลราชานุกูลได้กลับ
มาจากการดูงานด้านการบริการบุคคลปัญญาอ่อน ณ ประเทศเดนมาร์ก
เมื่อเดือนสิงหาคม 2518 แล้ว ได้มีความคิดที่จะรวมกลุ่มผู้ปกครอง 
จัดตั้งสมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองยังมีความ
ต้องการบริการด้านนี้อีกมาก โดยมี
จุดมุ่งหมาย ที่จะ ...อ่านต่อ>>>


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
แห่งประเทศไทย
 

ขออาสาสมัครผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญา
ด้วยกิจกรรมที่จะเป็นอาชีพ เช่น การฝีมือง่ายๆ 
วาดรูประบายสี อาชีพพื้นฐานอื่นๆ 
เราคอยท่านอยู่

ติดต่อ 
02-971-9727

We are now seeking for volunteers, who can devote themselves

to develop the persons with intellectual disability in training them

to develop skills in arts ,

landicrafts, creative works or simple jobs.

If you have time and great mind to help them ,


Please contact   

e-mail : pikarnpanya@gmail.com

tel : 02971-9727

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติในระดับ ดีมาก
ออกให้ 
ณ  วันที่ 2 กันยายน  2557 - 1 กันยายน  2560
 
เว็ปไซต์เครือข่าย 
       
วิดีโอแนะนำ
"ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา"

 
ติดตามอ่านรายละเอียดอื่นๆได้ที่ Facebook คลิ๊กที่ 
ประวัติสมาคม

  

Spirit of Mind พลังใจไร้ขีด

คลิก!!! ชมรายการ Spirit Of Mind พลังใจไร้ขีด Season 2


ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งนายก 

สำหรับวาระปี 2558-2562(4ปี)

ผลการเลือกตั้ง นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกต่ออีกสมัยขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ/ครับ

รวมภาพความประทับใจ
 

นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

 — ที่ Tk.Palace Hotel & Conventio

รวมอัลบั้มกิจกรรมภาพความประทับใจ
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

โครงการปลุกพลังสร้างความเป็นผู้นำให้กับชมรมเครือข่าย (รุ่นที่ 2)


  ขอแสดงความยินดี สมาคมคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

                          ได้เข้าร่วม "โครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม"

   คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ ๑/๒๕๕๖

 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)จำนวน ๑ ฉบับ 

 อ่านต่อคลิก

  คู่มือการมีงานทำ ๕๗

 

download 
 ตรวจสอบรายชื่อคนพิการที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

http://ticketreg.glo.or.th/chkresult.php


UPDATE :  

การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ขอประกาศเกียรติคุณ

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
ระดับดี

ณ. วันที่ 3 ธันวาคม 2552


>  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย  ขอรับบริจาค 

-  ชุดรำไทย เครื่องแต่งกายงานแสดงนาฏศิลป์

ให้กับคนพิการทางสติปัญญาได้มีส่วนร่วมต่างด้วยกัน

สนใจบริจาคหรือโทรสอบถามได้ที่ คุณพรรณี  ศรีบรรเทา

โทร. 081-733-5876  ,   088-289-2324

********************>  ต้องการบริจาค (สิ่งของ อุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน อื่นๆ)    

หรือ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กพิการทางสติปัญญา

ติดต่อ 090-991-0772  ครูป้อม  

************************************************************************

        ผลิตภัณฑ์ ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา  จังหวัดสระแก้ว

สนใจ ติดต่อ 088-289-2324

    

ผลิตภัณฑ์จาก ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา จังหวัดนครพนม


จำหน่ายกระเป๋าจาก 
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
มีหลายแบบหลายสีให้เลือก

สนใจติดต่อ คุณปฐมพรณ์ 

โทร 084 335 3666


News from “Dao Ruang (means Marigold) Group"

Meeting among the members with supporter from APCD.“Dao Ruang Group”, First Self-Advocate group of Persons with ID. in Thailand and Countries of Greater Mekong Sub-region

 

Jhamak Rumari Ghimire : 

นักเขียนพิการทางสมอง คว้ารางวัลวรรณกรรมของเนปาล

โดย นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ nonglakspace@gmail.com

ความพิการทางสมองตั้งแต่เกิดของ ฌามัค รุมารี จิไมร์ (Jhamak Rumari Ghimire) 

อาจเป็นอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิต 

แต่หลังจากที่เรียนรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ส่งมาพร้อมกับการมีชีวิตอยู่ 

ทำให้แวดวงวรรณกรรมได้นักเขียนด้วยฝ่าเท้าวัย 30 มาประดับวงการ 

พร้อมกับของขวัญแห่งความวิริยะด้วยรางวัลอันทรงเกียรติทางด้านวรรณกรรมของเนปาลที่ชื่อ 

The Madan Purakar Prize

อ่านบทความต่อ คลิก


 กิจกรรมต่างๆ ในชมรม

   

  
 

ประวัติสมาคม

Spirit of Mind พลังใจไร้ขีด

Spirit Of Mind พลังใจไร้ขีด Season 2

online ทั้งหมด


 Copyright © 2010 All Rights Reserved 
  
    
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
49/6 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา กม. 4 แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กทม10220 
โทรศัพท์ 02-971-9727   โทรสาร 02-552-1606    Email: pikarnpanya@gmail.com